รายงานจากตลาดเจียซิง “ทุเรียนก้านยาวเวียดนามราคาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง”

Scroll to Top